Contact

Please fill out the fields below and specify which department of the company you would like to contact.

Write your question or comment and click on the „SEND” button.
One of our employees will contact you soon.

Kontakt

Lisner Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 38/42
60-479 Poznań
Poland

NIP 923-002-48-07 REGON 970510477
Kapital zakładowy: 18 900 000 zl
Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000019103

Customer Service:
+ 48 61 84 95 406

Secretary:
tel.: (+48 61) 84 95 501
fax: (+48 61) 84 95 562
e-mail: sekretariat@lisner.com.pl

Lisner Sp. z o.o. PL
ul. Strzeszyńska 38/42, 60-479 Poznań,
Secretary: + 48 61 84 95 501.
Comments on products tel.: + 48 61 84 95 406

LISNER MANUFACTURER`S RETAIL STORE
ul. Strzeszyńska 38, Poznań
Monday - Wednesday: 8:00 – 18:00
Thursday - Friday: 7:00 – 19:00
Saturday: 9:00 – 13:00

Polityka prywatności

Telefon